Molimo pričekajte...

Uvjeti korištenja

Relago Putni nalazi
Relago daje na korištenje web stranice na adresi www.relago.hr i ostalim poddomenama relago.hr te dodatno niz aplikacija za podršku i olakšavanje poslovanja, kao što su putni nalozi, računi, članstvo itd. koji se koriste po modelu pretplate odnosno „softver kao usluga“ - „Software-as-a-Service“(u daljnjem tekstu „Relago usluge“).
Relago usluge namijenjene su poduzećima, obrtima, udrugama i svim ostalim subjektima te njihovim djelatnicima za poslovnu uporabu (u daljnjem tekstu „Korisnik“).
Korisnik se spaja na Relago usluge putem podržanih web preglednika („web browser“) a sam korisnik treba osigurati web pretraživač, Internet pristup i ostale preduvjete za korištenje Relago usluga.

Prihvaćanje Uvjeta Korištenja

Korisnik prihvaća Uvjete korištenja označavanjem odabira „Prihvaćam Uvjete korištenja Relago d.o.o. i slažem se sa Pravilima privatnosti“ tijekom procesa registracije korisnika ili samim korištenjem Relago usluga. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja smatra se da je ugovor između korisnika i Relaga sklopljen elektroničkom obliku.
Korištenjem Relago usluga korisnik se smatra upoznatim i kako razumije aktualne Uvjete korištenja. Izmjene ovih Uvjeta korištenja stupaju na snagu objavom na portalu i bez prethodne najave krajnjim korisnicima.
Uvjeti korištenja dostupni su za spremanje i ispis na Relago web stranicama. Ukoliko se korisnik ne slaže s Uvjetima korištenja molimo da ne koristi Relago usluge.

Registracija

Korisnik registracijom otvara svoj korisnički račun koji je preduvjet za pristup Relago uslugama. Korisnik ima dužnost osigurati točne podatke u svojoj registraciji i kasnije održavati te podatke ažurnim i točnim kroz Moj Relago – Moji podaci.
Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje su obavljene pod korisničkim računom. Nije dopušteno da više osoba dijeli isti korisnički račun.

Besplatna Proba

Registrirani korisnici mogu zatražiti besplatnu probu Relago usluga a sam zahtjev se upućuje putem početne stranice za prijavljene korisnike (Moj Relago – Početna stranica).
Relago će nakon prijema zahtjeva, u najkraćem mogućem roku, odobriti ili odbiti pristup besplatnoj probi na period probnog korištenja. Besplatnu probu Relago usluge moguće je zatražiti samo jednom osim ako Relago, iznimno, na dodatni zahtjev korisnika ne odobri ponovnu naknadnu probu ili produženje probnog perioda.
Nakon odobrenja pristupa besplatnoj probi Relago usluge, Relago će pripremiti probnu Relago uslugu za korištenje i o tome informirati registriranog korisnika te mu omogućiti korištenje probne Relago usluge na period probnog korištenja. Tijekom perioda probnog korištenja Relago omogućava pristup probnoj Relago usluzi bez ikakvih dodatnih jamstava.
Prije isteka probnog perioda korištenja Relago će informirati korisnika da besplatna proba Relago usluge ističe na određeni datum, a informacija će biti poslana putem e-mail poruke i biti će dostupna u samoj usluzi (Moj Relago – Moje poruke). Ukoliko korisnik ne želi kupiti komercijalnu Relago uslugu nakon probnog perioda korištenja, korisniku stoje na raspolaganju mogućnosti unutar Relago usluge da napravi ispis ili izvoz svojih podataka do isteka probnog perioda.
Besplatna proba Relago usluge prestaje istekom perioda probnog korištenja ili kupnjom komercijalog paketa Relago usluge. Također, besplatna proba može prestati prekidom od strane Relaga ukoliko se ustanovi da su prekršeni Uvjeti korištenja.
Svi podaci unešeni tijekom besplatne probe Relago usluge biti će raspoloživi ukoliko korisnik kupi komercijalnu Relago uslugu u roku od 30 dana od isteka besplatne probe a nakon isteka tog perioda Relago može izbrisati podatke iz besplatne probe Relago usluge bez dodatne obavijesti korisnika.

Kupovina Relago Usluga

Registrirani korisnici kupuju Relago usluge u obliku pretplate na korištenje odabranog paketa Relago usluge u odabranom periodu pretplate. Kupljene Relago usluge biti će raspoložive korisniku tijekom kupljenog perioda pretplate od dana prijema plaćanja.
Tijekom kupljenog perioda pretplate korisnik može nadograditi kupljeni paket odnosno kupiti veći paket Relago usluge za korištenje tijekom preostalog dijela perioda pretplate postojećeg paketa. Nadogradnja Relago usluge obavlja se preko „Moj Relago – Moje aplikacije“. Cijena nadogradnje Relago usluge tijekom perioda korištenja određuje se na temelju razlike cijene trenutno kupljenog paketa i cijene novog paketa za preostalo razdoblje aktivnog paketa te se točna cijena prikazuje na odabiru nadogradnje i u košarici.
Tijekom kupljenog perioda pretplate korisnik može produžiti korištenje Relago usluge odabirom paketa i perioda pretplate neovisno o postojećem paketu. Kupovina produženja kupuje se na isti način kao i inicijalna kupnja a produženje pretplate aktivira se nakon isteka perioda trenutno aktivnog paketa. Također, moguće je kupiti produženje korištenja Relago usluga i nakon isteka perioda kupljenog paketa. Ukoliko se kupuje produženje Relago usluge čije je korištenje isteklo tada se korištenje aktivira na dan plaćanja i traje od njega za kupljeni period pretplate.
Prije isteka pretplate Relago će informirati korisnika da kupljena pretplata na Relago uslugu istiće na određeni datum, a informacija će biti poslana putem e-mail poruke i biti će dostupna u samoj Relago usluzi. Ukoliko korisnik ne želi produžiti korištenje Relago usluge nakon isteka, korisniku stoje na raspolaganju mogućnosti unutar same Relago usluge da napravi ispis ili izvoz svojih podataka do isteka pretplate.
Relago usluga prestaje biti raspoloživa za korištenje nakon isteka kupljene pretplate ako u međuvremenu nije kupljeno i plaćeno produženje pretplate, o čemu Relago informira korisnika.
Svi podaci unešeni tijekom korištenja Relago usluge biti će raspoloživi najmanje 30 dana od dana isteka pretplate kako bi se korisnicima koji unutar 30 dana obnove pretplatu Relago usluge omogućio nastavak rada na unešenim podacima. Nakon 30 dana od isteka pretplate Relago može izbrisati podatke bez dodatne obavijesti korisnika.

Cijene I Popusti

Iskazane cijene paketa na web stranicama jasno su i nedvosmisleno prikazane. Na prikazima paketa i cijena su prikazani iznosi bez PDV-a, te se na te iznose obračunava i iznos PDV-a.
Na iskazane cijene paketa mogući su dodatni popusti koji se osiguravaju preko promo koda. Ukoliko korisnik raspolaže se promo kodom koji omogućava popust kod kupovine određenog paketa može ga primjeniti na samoj košarici. Samo jedan promo kod s popustom može se primjeniti na jednoj košarici koja predstavlja jednu narudžbu korisnika.

Načini Kupovine I Plaćanja

Korisnik može kupiti pretplatu na korištenje Relago usluga putem Relago web stranica za pakete koji su raspoloživi za online kupovinu a načini plaćanja su karticom putem Interneta ili plaćanjem na temelju ponude.
Ukoliko korisnik odabere plaćanje karticom, korisnik preko dodatno sigurnosno osiguranih stranica može obaviti sigurno online plaćanje karticom. Nakon uspješnog online plaćanja karticom, korisniku se otvara pristup korištenju Relago usluge te mu se putem e-mail poruke dostavlja račun u pdf formatu, a sam račun za kupljenu pretplatu je dostupan preko stranice Moj relago – Moji računi za ponovno slanje i lokalno preuzimanje („download“) u pdf formatu.
Ukoliko korisnik odabere plaćanje na temelju ponude, korisniku se dostavlja ponuda putem e-mail poruke u pdf formatu, a sama ponuda je dostupna preko stranice „Moj Relago – Moje ponude“ za ponovno slanje i lokalno preuzimanje („download“) u pdf formatu. Korisnik plaća dostavljenu ponudu unutar roka valjanosti ponude a Relago redovito prati plaćanja i evidentira plaćene ponude. Nakon zaprimljenog plaćanja na temelju ponude, Relago otvara korisniku pristup korištenju Relago usluge te mu putem e-mail poruke dostavlja račun u pdf formatu, a sam račun za kupljenu pretplatu je dostupan preko stranice „Moj Relago – Moji računi“ za ponovno slanje i lokalno preuzimanje („download“) u pdf formatu.
Korisnik izričito prihvaća i suglasan je sa primanjem računa za kupljene usluge u elektroničkom obliku.
Za pakete koji nisu dostupni za online kupovinu (paketi „Po mjeri“) korisnik može zatražiti ponudu putem web stranica za kontakt. Relago će u najkraćem mogućem roku odgovoriti na upit korisnika za kupovinu paketa „Po mjeri“ i na temelju definiranih potreba korisnika dostaviti mu odgovarajuću ponudu. Plaćanje i otvaranje Relago usluge za pakete „Po mjeri“ obavlja se na isti način kao i za online kupovinu i plaćanjem na temelju ponude.

Komunikacija

Relago usluge uključuju određenu komunikaciju od strane Relaga, kao što su informacije o narudžbama, ponudama, računima, isteku korištenja probne ili kupljene usluge, najave novih Relago usluga itd. te se ova komunikacija smatra se sastavnim dijelom Relago usluga. Korisnik prihvaćanjem Uvjeta korištenja daje Relagu pristanak za slanje obavijesti, komercijalnih priopćenja i sl.
U slučaju da se pomoću Relago usluga prenosi elektronička poruka (npr. e-mail) čiji je sadržaj i primatelje odredio korisnik, Relago nije odgovoran za sadržaj poslanih poruka i njezino upućivanje.

Relago Odgovornosti

Relago ulaže razumne napore da osigura korištenje kupljenih usluga 24 sata u danu, 7 dana u tjednu, osim u slučaju planirane nedostupnosti Relago usluga radi redovnog održavanja koje se većinom planira u dane vikenda (o čemu će unaprijed obavijestiti svoje korisnike) ili u slučaju nedostupnosti uzrokovane okolnostima izvan naše domene odgovornosti, višom silom ili neplaniranim ispadima koji nisu mogli biti predviđeni. Relago neće snositi nikakve troškove za eventualnu štetu koja nastane zbog neraspoloživosti i grešaka u radu Relago usluga.
Relago ulaže odgovarajuće administrativne i tehničke mjere sigurnosti za zaštitu sigurnosti, povjerljivosti i integriteta korisničkih podataka. Relago neće pristupati i modificirati korisničke podatke osim u slučaju prevencije ili ispravaka tehničkih problema ili na zahtjev korisnika ili u slučaju kršenja Uvjeta korištenja.
Relago ima pravo promjene Relago usluga (npr. izmjene i dorade funkcionalnosti Relago usluga i sl) u svrhu razvoja Relago usluga.
Relago će pružati podršku korisnicima u korištenju Relago usluga. Korisnicima stoje na raspolaganju mogućnosti komunikacije kako je navedeno u stranici za kontakt na Relago web stranicama. Relago neće stavljati korisničke podatke na raspolaganje trećim osobama osim uz korisničku pismenu suglasnost.
Relago ima obvezu informiranja nadležnih institucija ukoliko ustanovi da korisnik poduzima nedopušteno djelovanje ili pruža sporan sadržaj putem Relago usluge.

Odgovornosti Korisnika

Korisnik je odgovoran za upoznavanje svih svojih djelatnika koji koriste Relago usluge s Uvjetima korištenja te osigurati njihovo korištenje Relago usluga u skladu s funkcionalnostima i ograničenjima probnih i kupljenih usluga.
Korisnik će uložiti razumne napore u spriječavanju neovlaštenog pristupa i/ili korištenja Relago usluga te promptno informirati Relago ukoliko sazna za takve radnje. Korisnik je odgovoran za tajnost podataka o svom korisničkom imenu i lozinci te ostalim privatnim podacima. Relago ne snosi odgovornost za štetu nastalu u slučaju neovlaštenog pristupa i korištenja Relago usluga.
Korisnik se obvezuje koristiti Relago usluge za svoje interne poslovne potrebe i u skladu s dobrom poslovnom praksom i relevantnim zakonima i propisima. Korisniku nije dozvoljeno omogućavanje pristupa i/ili korištenja Relago usluga za treće osobe, osim za svoje djelatnike i korištenja svoje potrebe. Korisnik je u potpunosti odgovoran za sadržaj koje unosi u Relago usluge te za način na koji je došao do tog sadržaja. Korisnik se slaže se da neće koristiti Relago usluge za bilo kakve nelegalne ili sporne aktivnosti koje narušavaju zakone i propise republike Hrvatske te narušavaju ugled Relago usluga, prenositi bilo kakav sporni sadržaj (prijeteće ili vulgarne poruke, pornografski sadržaj itd), koristiti Relago usluge samo kao reklamu na druge web stranice te da neće koristiti Relago usluge za aktivnosti koje se mogu smatrati kao „spam“, „junk mail“, „chain letters“, „phishing“itd.
Korisniku nije dozvoljeno spremanje, prenošenje ili bilo kakva druga uporaba nedozvoljenih sadržaja (npr. virusa, malicioznog kodai sl.) koji će ometati ili narušavati integritet i performanse Relago usluga ili pokušati ostvariti neovlašteni pristup na Relago usluge.
Relago zadržava pravo da privremeno ili trajno onemogući korisniku pristup Relago uslugama ukoliko ustanovi da korisnik koristi Relago usluge za bilo kakvu nelegalnu ili neautoriziranu aktivnost te o tome upozori nadležne institucije.

Vlasništvo Nad Korisničkim Podacima

Korisnik je vlasnik podataka koje sprema u Relago usluge te je odgovoran za sadržaj i vlasništvo nad sadržajem.
Relago nema obvezu provjere sadržaja koje je korisnik pohranio, prenio ili učinio dostupnima odnosno ispitivati okolnosti koje bi upućivale na nedopušteno djelovanje korisnika.
Ukoliko korisnik pohranjuje i obrađuje podatke koji su zaštićeni Zakonom o osobnim podacima koristeći Relago usluge, ti podaci su vlasništvo korisnika i korisnik je odgovoran za zaštitu, čuvanje i obradu tih podataka.
Ukoliko korisnik šalje poruke (npr. e-mail obavijesti i sl.) putem Relago usluge prema drugim osobama, korisnik je odgovoran za osiguranje dobivanja pristanka od strane osobe kojoj je takva vrsta komunikacije namijenjena.

Autorska Prava

Relago ima autorska prava na Relago usluge te korištenjem Relago usluga korisnik ne stječe pravo vlasništva nad Relago uslugama. Kupovinom Relago usluga korisnik stječe pravo korištenja Relago usluga u skladu s kupljenim paketom i periodom pretplate.
Korisnik nema pravo koristiti Relago usluge kako bi stvorio nove usluge bazirane na Relago uslugama osim uz pismeno odobrenje Relaga. Korisnik ne smije provoditi reverzno inženjerstvo Relago usluga te pristupati Relago uslugama kako bi izradio konkurentski proizvod/uslugu ili kopirati funkcionalnosti i sadržaj Relago usluga.
Relago ima pravo navesti podatke i vizualni identitet (logotip) korisnika na Relago web stranicama jedino i isključivo u svrhu pružanja informacija o referentnom popisu korisnika Relago usluga.

Promjena Uvjeta Korištenja

Relago može promijeniti ove Uvjete korištenja bilo kada i bez prethodne najave korisnicima. Ovi i promijenjeni uvjeti korištenja biti će raspoloživi korisnicima za spremanje i ispis na Relago web stranicama. Korisnik može prestati koristiti Relago usluge ukoliko smatra da ne prihvaća promijenjene uvjete korištenja a nastavkom korištenja smatra se da prihvaća promijenjene uvjete korištenja.Relago d.o.o.

Janka Draškovića 63
10290 Zaprešić
Croatia / Hrvatska
OIB: 16988592658
Relago Dokumenti
www.relago.hr koristi kolačiće (cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.
Za više informacija kliknite ovdje.
Slažem se
Nastavkom pregleda web stranice slažete se s korištenjem kolačića.