Uvjeti korištenja

Jednostavna fiskalizacija ne-gotovinskih računa

Relago daje na korištenje web stranice na adresi www.relago.hr i ostalim poddomenama relago.hr te dodatno niz aplikacija za podršku i olakšavanje poslovanja, kao što su putni nalozi, računi, članstvo itd. koji se koriste po modelu pretplate odnosno „softver kao usluga“ - „Software-as-a-Service“ (u daljnjem tekstu „Relago usluge“).
Relago usluge namijenjene su poduzećima, obrtima, udrugama i svim ostalim poslovnim subjektima (u daljnjem tekstu „Korisnik“).
Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Relago je u skladu s GDPR uredbom definirao Pravilnik zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka te pripremio ostalu dokumentaciju i procedure vezano za ispunjavanje GDPR uredbe (npr. aktivnosti i evidencije izvršitelja obrade, procjena učinka na obradu podataka, obrasci za ostvarivanje prava ispitanika, obrazac za obavijest klijenta ako je došlo do curenja podataka, obrazac za izvješćivanje nadzornog tijela o povredi osobnih podataka, kontrole i mjere zaštite osobnih podataka, izjava o marketinškoj obradi osobnih podataka, procedure vezane za edukaciju i izvješćivanje te izjave djelatnika o povjerljivosti u radu s podacima).

Prihvaćanje Uvjeta Korištenja

Korisnik prihvaća Uvjete korištenja označavanjem odabira „Prihvaćam Uvjete korištenja Relago d.o.o. i slažem se sa Pravilima privatnosti“ tijekom procesa registracije. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja smatra se da je ugovor između korisnika i Relaga sklopljen elektroničkom obliku te da je korisnik dao privolu za obradu osobnih podataka u kontekstu GDPR uredbe.
Korištenjem Relago usluga korisnik se smatra upoznatim i kako razumije aktualne Uvjete korištenja. Izmjene ovih Uvjeta korištenja stupaju na snagu objavom na portalu i bez prethodne najave korisnicima.
Uvjeti korištenja dostupni su za spremanje i ispis na Relago web stranicama. Ukoliko se korisnik ne slaže s Uvjetima korištenja molimo da ne koristi Relago usluge te da uputi zahtjev za ostvarivanje njihovih prava iz GDPR uredbe (npr. uvid u podatke koje Relago čuva korisniku, promjena i brisanje podataka).

Registracija

Korisnik registracijom otvara svoj korisnički račun koji je preduvjet za pristup Relago uslugama.
Relago prikuplja podatke o kontakt osobama u procesu registracije poslovnih korisnika i u tom smislu predstavlja voditelja obrade u kontekstu GDPR uredbe.
Relago kao voditelj obrade podataka definiranih kroz zbirke podataka implementira odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u zaštiti podataka. Relago osigurava povjerljivost svih svojih djelatnika koji su uključeni u obradu podataka. Svi djelatnici koji imaju pristup podacima potpisali su Izjavu o povjerljivosti u kojoj su prihvatili svoje obveze zaštite podataka.
Korisnik ima dužnost osigurati točne podatke u svojoj registraciji i kasnije održavati te podatke ažurnim i točnim kroz Moj Relago – Moji podaci. Relago je definirao svoje procedure odgovora na zahtjeve svojih korisnika za ostvarivanje njihovih prava (npr. uvid u podatke koje Relago čuva korisniku, promjena i brisanje podataka).
Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje su obavljene pod korisničkim računom. Nije dopušteno da više osoba dijeli isti korisnički račun.

Besplatna Proba

Registrirani korisnici mogu zatražiti besplatnu probu Relago usluga a sam zahtjev se upućuje putem početne stranice za prijavljene korisnike (Moj Relago – Početna stranica).
Relago će nakon prijema zahtjeva, u najkraćem mogućem roku, odobriti ili odbiti pristup besplatnoj probi na period probnog korištenja. Besplatnu probu Relago usluge moguće je zatražiti samo jednom osim ako Relago, iznimno, na dodatni zahtjev korisnika ne odobri ponovnu naknadnu probu ili produženje probnog perioda.
Nakon odobrenja pristupa besplatnoj probi Relago usluge, Relago će pripremiti probnu Relago uslugu za korištenje i o tome informirati registriranog korisnika te mu omogućiti korištenje probne Relago usluge na period probnog korištenja. Tijekom perioda probnog korištenja Relago omogućava pristup probnoj Relago usluzi bez ikakvih dodatnih jamstava.
Prije isteka probnog perioda korištenja Relago će informirati korisnika da besplatna proba Relago usluge ističe na određeni datum, a informacija će biti poslana putem e-mail poruke i biti će dostupna u samoj usluzi (Moj Relago – Moje poruke). Ukoliko korisnik ne želi kupiti komercijalnu Relago uslugu nakon probnog perioda korištenja, korisniku stoje na raspolaganju mogućnosti unutar Relago usluge da napravi ispis ili izvoz svojih podataka do isteka probnog perioda.
Besplatna proba Relago usluge prestaje istekom perioda probnog korištenja ili kupnjom komercijalnog paketa Relago usluge. Također, besplatna proba može prestati prekidom od strane Relaga ukoliko se ustanovi da su prekršeni Uvjeti korištenja.
U besplatnoj probi korisnik se savjetuje unositi samo testne podatke potrebne za testiranje rada aplikacije i u smislu zaštite unesenih osobnih podataka u besplatnoj probi.
Svi podaci uneseni tijekom besplatne probe Relago usluge biti će raspoloživi ukoliko korisnik kupi komercijalnu Relago uslugu u roku od 30 dana od isteka besplatne probe a nakon isteka tog perioda Relago može izbrisati podatke iz besplatne probe Relago usluge bez dodatne obavijesti korisnika.

Kupovina Relago Usluga

Registrirani korisnici kupuju Relago usluge u obliku pretplate na korištenje odabranog paketa Relago usluge u odabranom periodu pretplate. Kupljene Relago usluge biti će raspoložive korisniku tijekom kupljenog perioda pretplate od dana prijema plaćanja.
Tijekom kupljenog perioda pretplate korisnik može nadograditi kupljeni paket odnosno kupiti veći paket Relago usluge za korištenje tijekom preostalog dijela perioda pretplate postojećeg paketa. Nadogradnja Relago usluge obavlja se preko „Moj Relago – Moje aplikacije“. Cijena nadogradnje Relago usluge tijekom perioda korištenja određuje se na temelju razlike cijene trenutno kupljenog paketa i cijene novog paketa za preostalo razdoblje aktivnog paketa te se točna cijena prikazuje na odabiru nadogradnje i u košarici.
Tijekom kupljenog perioda pretplate korisnik može produžiti korištenje Relago usluge odabirom paketa i perioda pretplate neovisno o postojećem paketu. Kupovina produženja kupuje se na isti način kao i inicijalna kupnja a produženje pretplate aktivira se nakon isteka perioda trenutno aktivnog paketa. Također, moguće je kupiti produženje korištenja Relago usluga i nakon isteka perioda kupljenog paketa. Ukoliko se kupuje produženje Relago usluge čije je korištenje isteklo tada se korištenje aktivira na dan plaćanja i traje od njega za kupljeni period pretplate.
Prije isteka pretplate Relago će informirati korisnika da kupljena pretplata na Relago uslugu ističe na određeni datum, a informacija će biti poslana putem e-mail poruke i biti će dostupna u samoj Relago usluzi. Ukoliko korisnik ne želi produžiti korištenje Relago usluge nakon isteka, korisniku stoje na raspolaganju mogućnosti unutar same Relago usluge da napravi ispis ili izvoz svojih podataka do isteka pretplate.
Relago usluga prestaje biti raspoloživa za korištenje nakon isteka kupljene pretplate ako u međuvremenu nije kupljeno i plaćeno produženje pretplate, o čemu Relago informira korisnika.
Nakon kupovine pretplate na komercijalno korištenje aplikacije korisnik može unositi stvarne podatke te je odgovoran za zaštitu unesenih podataka kao voditelj obrade u kontekstu GDPR uredbe. U kontekstu GDPR uredbe, Relago se može smatrati izvršiteljem obrade dok je sam korisnik voditelj obrade koji provodi sve aktivnosti nad podacima koristeći aplikacijsko sučelje (npr, unos, promjena, brisanje podataka, izvoz, ispis i slične operacije nad podacima) i automatiziranim obradama, a sama obrada podataka obavlja se u skladu s trajanjem, prirodom i svrhom obrade. Ukoliko korisnik ne želi produžiti kupljenu pretplatu na korištenje aplikacije dužan je prije isteka pretplate izbrisati unesene podatke a pogotovo one koji mogu biti sporni u smislu zaštite podataka od strane Relaga kao izvršitelja obrade.
Svi podaci uneseni tijekom korištenja Relago usluge biti će raspoloživi najmanje 30 dana od dana isteka pretplate kako bi se korisnicima koji unutar 30 dana obnove pretplatu Relago usluge omogućio nastavak rada na unesenim podacima. Nakon 30 dana od isteka pretplate Relago može izbrisati podatke bez dodatne obavijesti korisnika.

Cijene I Popusti

Iskazane cijene paketa na web stranicama jasno su i nedvosmisleno prikazane. Na prikazima paketa i cijena su prikazani iznosi bez PDV-a, te se na te iznose obračunava i iznos PDV-a.
Na iskazane cijene paketa mogući su dodatni popusti koji se osiguravaju preko promo koda. Ukoliko korisnik raspolaže se promo kodom koji omogućava popust kod kupovine određenog paketa može ga primijeniti na samoj košarici. Samo jedan promo kod s popustom može se primijeniti na jednoj košarici koja predstavlja jednu narudžbu korisnika.

Načini Kupovine I Plaćanja

Korisnik može kupiti pretplatu na korištenje Relago usluga putem Relago web stranica za pakete koji su raspoloživi za online kupovinu a načini plaćanja su karticom putem Interneta ili plaćanjem na temelju ponude.
Ukoliko korisnik odabere plaćanje karticom, korisnik preko dodatno sigurnosno osiguranih stranica može obaviti sigurno online plaćanje karticom. Nakon uspješnog online plaćanja karticom, korisniku se otvara pristup korištenju Relago usluge te mu se putem e-mail poruke dostavlja račun u pdf formatu, a sam račun za kupljenu pretplatu je dostupan preko stranice Moj Relago – Moji računi za ponovno slanje i lokalno preuzimanje („download“) u pdf formatu.
Ukoliko korisnik odabere plaćanje na temelju ponude, korisniku se dostavlja ponuda putem e-mail poruke u pdf formatu, a sama ponuda je dostupna preko stranice „Moj Relago – Moje ponude“ za ponovno slanje i lokalno preuzimanje („download“) u pdf formatu. Korisnik plaća dostavljenu ponudu unutar roka valjanosti ponude a Relago redovito prati plaćanja i evidentira plaćene ponude. Nakon zaprimljenog plaćanja na temelju ponude, Relago otvara korisniku pristup korištenju Relago usluge te mu putem e-mail poruke dostavlja račun u pdf formatu, a sam račun za kupljenu pretplatu je dostupan preko stranice „Moj Relago – Moji računi“ za ponovno slanje i lokalno preuzimanje („download“) u pdf formatu.
Korisnik izričito prihvaća i suglasan je sa primanjem računa za kupljene usluge u elektroničkom obliku.
Za pakete koji nisu dostupni za online kupovinu (paketi „Po mjeri“) korisnik može zatražiti ponudu putem web stranica za kontakt. Relago će u najkraćem mogućem roku odgovoriti na upit korisnika za kupovinu paketa „Po mjeri“ i na temelju definiranih potreba korisnika dostaviti mu odgovarajuću ponudu. Plaćanje i otvaranje Relago usluge za pakete „Po mjeri“ obavlja se na isti način kao i za online kupovinu i plaćanjem na temelju ponude.

Komunikacija

Relago usluge uključuju određenu komunikaciju od strane Relaga, kao što su informacije o narudžbama, ponudama, računima, isteku korištenja probne ili kupljene usluge, najave novih Relago usluga itd. te se ova komunikacija smatra se sastavnim dijelom Relago usluga. Korisnik prihvaćanjem Uvjeta korištenja daje Relagu pristanak za ovu komunikaciju.
U slučaju da se pomoću Relago usluga prenosi elektronička poruka (npr. e-mail) čiji je sadržaj i primatelje odredio korisnik, Relago nije odgovoran za sadržaj poslanih poruka i njezino upućivanje.

Relago Odgovornosti

Relago ulaže razumne napore da osigura korištenje kupljenih usluga 24 sata u danu, 7 dana u tjednu, osim u slučaju planirane nedostupnosti Relago usluga radi redovnog održavanja koje se većinom planira u dane vikenda (o čemu će unaprijed obavijestiti svoje korisnike) ili u slučaju nedostupnosti uzrokovane okolnostima izvan naše domene odgovornosti, višom silom ili neplaniranim ispadima koji nisu mogli biti predviđeni. Relago neće snositi nikakve troškove za eventualnu štetu koja nastane zbog neraspoloživosti i grešaka u radu Relago usluga.
Relago ulaže odgovarajuće administrativne i tehničke mjere sigurnosti za zaštitu sigurnosti, povjerljivosti i integriteta korisničkih podataka. Relago neće pristupati i modificirati korisničke podatke osim u slučaju prevencije ili ispravaka tehničkih problema i to na pisani na zahtjev korisnika ili u slučaju kršenja Uvjeta korištenja.
Relago ima pravo promjene Relago usluga (npr. izmjene i dorade funkcionalnosti Relago usluga i sl.) u svrhu razvoja Relago usluga.
Relago će pružati podršku korisnicima u korištenju Relago usluga. Korisnicima stoje na raspolaganju mogućnosti komunikacije kako je navedeno u stranici za kontakt na Relago web stranicama. Relago neće stavljati korisničke podatke na raspolaganje trećim osobama osim uz korisničku pismenu suglasnost. Relago ima obvezu informiranja nadležnih institucija ukoliko ustanovi da korisnik poduzima nedopušteno djelovanje ili pruža sporan sadržaj putem Relago usluge.
Relago kao voditelj obrade korisničkih podataka ulaže značajne napore u zaštiti prikupljenih korisničkih podataka tijekom registracije i redovite komunikacije s korisnikom te prikupljene podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz pismenu dozvolu korisnika.
Relago kao pružatelj Relago aplikacija u kontekstu GDPR uredbe može se smatrati izvršiteljem obrade. Relago aplikacije koriste se direktno od strane korisnika i na njegov zahtjev putem korisničkog sučelja a sama aplikacija provodi obradu unesenih podataka. Relago implementira odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u zaštiti podataka te provodi osiguranje sigurnosti obrade, raspoloživost sustava i usluge te mogućnost vraćanja podataka u razumnom vremenu te redovito testiranje radi osiguranja sigurnosti obrade. U samoj obradi podataka Relago koristi druge izvršitelje obrade unutar EU koji osiguravaju istu razinu sigurnosti i poštuju istu GDPR regulativu, a koji obuhvaćaju spremište podataka (npr. baza podataka i spremište datoteka) te servis za slanje e-mail poruka iz aplikacija/sustava.
Relago kroz aplikacije omogućava svom korisniku kao voditelju obrade da odgovori na zahtjeve svojih korisnika (ispitanika) za ostvarivanje svojih prava (npr. uvid u podatke koji se čuvaju o ispitaniku, promjena i brisanje podataka). Ukoliko Relago korisnik nije u mogućnosti u potpunosti ispuniti zahtjev ispitanika, Relago će pomoći korisniku na njegov pismeni zahtjev. Također, Relago će u okviru aplikacijske domene koju korisnik komercijalno koristi i u okviru svojih mogućnosti pomoći korisniku u ispunjavanju GDPR uredbe (npr. informacije o Relagu kao izvršitelju obrade, pomoć u definiranju zbirki podataka koje se obrađuju kroz Relago aplikacije i sl.).
Sve podatke koje korisnik vodi u Relago aplikacijama Relago smatra povjerljivim korisničkim podacima i nema uvid u te podatke osim na pismeni zahtjev korisnika o čemu će Relago voditi posebnu evidenciju.
Relago će kroz definirane procedure odgovoriti na zahtjeve svojih korisnika za ostvarivanje njihovih prava iz GDPR uredbe (npr. uvid u podatke koje Relago čuva korisniku, promjena i brisanje podataka). Curenje podataka je sigurnosni incident u kojem su osjetljivi, zaštićeni i povjerljivi podaci kopirani, preneseni, pregledani, ukradeni ili korišteni od strane neovlaštene osobe. U slučaju da Relago otkrije curenje podataka bez odgode će o tome informirati korisnika.

Odgovornosti Korisnika

Korisnik ima dužnost osigurati točne podatke u svojoj registraciji i kasnije održavati te podatke ažurnim i točnim kroz Moj Relago – Moji podaci. Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje su obavljene pod korisničkim računom. Nije dopušteno da više osoba dijeli isti korisnički račun.
U besplatnoj probi korisnik se savjetuje unositi samo testne podatke potrebne za testiranje rada aplikacije. Nakon kupovine pretplate na komercijalno korištenje aplikacije korisnik može unositi realne podatke a ukoliko ne želi produžiti pretplatu dužan je prije isteka pretplate izbrisati unesene podatke a pogotovo one koji mogu biti sporni u smislu zaštite podataka od strane izvršitelja obrade.
Korisnik je dužan zaštititi pristup i obradu svojih podataka koje pohranjuje putem Relago aplikacija putem zaštite pristupnih podataka (definiranje kompleksnih zaporki i njezinih redovitih promjena), upravljanje pristupa podacima odnosno aplikacijama svojim djelatnicima unutar svoje organizacije (aktiviranje novih suradnika na radu u aplikaciji te deaktiviranje suradnika koji više nemaju pristupa aplikacijama) te ukoliko želi može koristiti dodatne mogućnosti unutar aplikacija radi ograničavanja pristupa određenim segmentima podataka i aplikacija (koristeći uloge i ovlaštenja unutar aplikacija). U tom smislu Relago nije odgovoran za štetu nastalu zbog propusta u zaštiti podataka u domeni korisnika.
Korisnik je odgovoran za upoznavanje svih svojih djelatnika koji koriste Relago usluge s Uvjetima korištenja te osigurati njihovo korištenje Relago usluga u skladu s funkcionalnostima i ograničenjima probnih i kupljenih usluga.
Korisnik će uložiti razumne napore u sprječavanju neovlaštenog pristupa i/ili korištenja Relago usluga te promptno informirati Relago ukoliko sazna za takve radnje. Korisnik je odgovoran za tajnost podataka o svom korisničkom imenu i lozinki te ostalim privatnim podacima. Relago ne snosi odgovornost za štetu nastalu u slučaju neovlaštenog pristupa i korištenja Relago usluga.
Korisnik se obvezuje koristiti Relago usluge za svoje interne poslovne potrebe i u skladu s dobrom poslovnom praksom i relevantnim zakonima i propisima. Korisniku nije dozvoljeno omogućavanje pristupa i/ili korištenja Relago usluga za treće osobe, osim za svoje djelatnike i korištenja svoje potrebe. Korisnik je u potpunosti odgovoran za sadržaj koje unosi u Relago usluge te za način na koji je došao do tog sadržaja. Korisnik se slaže se da neće koristiti Relago usluge za bilo kakve nelegalne ili sporne aktivnosti koje narušavaju zakone i propise republike Hrvatske te narušavaju ugled Relago usluga, prenositi bilo kakav sporni sadržaj (prijeteće ili vulgarne poruke, pornografski sadržaj itd.), koristiti Relago usluge samo kao reklamu na druge web stranice te da neće koristiti Relago usluge za aktivnosti koje se mogu smatrati kao „spam“, „junk mail“, „chain letters“, „phishing“ itd.
Korisniku nije dozvoljeno spremanje, prenošenje ili bilo kakva druga uporaba nedozvoljenih sadržaja (npr. virusa, malicioznog koda i sl.) koji će ometati ili narušavati integritet i performanse Relago usluga ili pokušati ostvariti neovlašteni pristup na Relago usluge.
Relago zadržava pravo da privremeno ili trajno onemogući korisniku pristup Relago uslugama ukoliko ustanovi da korisnik koristi Relago usluge za bilo kakvu nelegalnu ili neautoriziranu aktivnost te o tome upozori nadležne institucije.
Korisnik aplikacija u kontekstu GDPR uredbe može se smatrati voditeljem obrade pa je sam korisnik dužan unutar svoje organizacije (poduzeća, udruge, obrta, ustanove i sl.) implementirati GDPR proceduru i ostale interne akte ukoliko prikuplja, obrađuje i čuva podatke na koje se odnosi GDPR regulativa.

Vlasništvo Nad Korisničkim Podacima

Korisnik je vlasnik podataka koje sprema u Relago usluge te je odgovoran za sadržaj i vlasništvo nad sadržajem.
Relago nema obvezu provjere sadržaja koje je korisnik pohranio, prenio ili učinio dostupnima odnosno ispitivati okolnosti koje bi upućivale na nedopušteno djelovanje korisnika. Ukoliko korisnik pohranjuje i obrađuje podatke koji su zaštićeni Zakonom o osobnim podacima koristeći Relago usluge, ti podaci su vlasništvo korisnika i korisnik je odgovoran za zaštitu, čuvanje i obradu tih podataka.
Ukoliko korisnik šalje poruke (npr. e-mail obavijesti i sl.) putem Relago usluge prema drugim osobama, korisnik je odgovoran za osiguranje dobivanja pristanka od strane osobe kojoj je takva vrsta komunikacije namijenjena.

Autorska Prava

Relago ima autorska prava na Relago usluge te korištenjem Relago usluga korisnik ne stječe pravo vlasništva nad Relago uslugama. Kupovinom Relago usluga korisnik stječe pravo korištenja Relago usluga u skladu s kupljenim paketom i periodom pretplate.
Korisnik nema pravo koristiti Relago usluge kako bi stvorio nove usluge bazirane na Relago uslugama osim uz pismeno odobrenje Relaga. Korisnik ne smije provoditi reverzno inženjerstvo Relago usluga te pristupati Relago uslugama kako bi izradio konkurentski proizvod/uslugu ili kopirati funkcionalnosti i sadržaj Relago usluga.
Relago ima pravo navesti podatke i vizualni identitet (logotip) korisnika na Relago web stranicama jedino i isključivo u svrhu pružanja informacija o referentnom popisu korisnika Relago usluga.

Promjena Uvjeta Korištenja

Relago može promijeniti ove Uvjete korištenja bilo kada i bez prethodne najave korisnicima. Ovi i promijenjeni uvjeti korištenja biti će raspoloživi korisnicima za spremanje i ispis na Relago web stranicama. Korisnik može prestati koristiti Relago usluge ukoliko smatra da ne prihvaća promijenjene uvjete korištenja a nastavkom korištenja smatra se da prihvaća promijenjene uvjete korištenja.Relago d.o.o.
Janka Draškovića 63
10290 Zaprešić
Croatia / Hrvatska
OIB: 16988592658

Relago Dokumenti