Praćenje zauzeća resursa

Mogućnosti

Rezervacije mogućnosti 0

Rezervacije - sustav za upravljanje i organizaciju rezervacija.

Cjelokupno rješenje za upravljanje slobodnim/zauzetim terminima resursa

Ukoliko Vašim klijentima nudite uslugu korištenja/najma Vaših resursa, Relago Rezervacije omogućuju lak i jednostavan rad uz jasnu preglednost slobodnih/zauzetih termina.

Relago Rezervacije Vam omogućuju:
- definiranje kategorija i lokacija resursa,
- izradu resursa sa mjernom jedinicom polusata, sata ili dana,
- unos upita za rezervaciju (neobrađene - neodobrene rezervacije),
- definiranje konačnih rezervacija,
- pregled rezervacija na tjednom i dnevnom kalendaru,
- izrada cjenika po kategorijama,
- definiranje prilagođenih perioda u cjeniku (perioda kada se primjenjuju drugačije cijene)...

Najvažniji razlozi radi kojih korisnici odabiru Relago Rezervacije:
- praćenje perioda zauzetosti resursa,
- pristupačne cijene paketa,
- mogućnost rada više korisnika,
- bogate mogućnosti pri radu,
- jednostavnost korištenja (već poznati način rada - u bilo kojem browseru),
- lakoća pristupa putem bilo kojeg računala sa pristupom internetu

Pregled ostalih mogućnosti možete odabrati na lijevom popisu ili možete nastaviti pregled klikom na gumb "Nastavi" dolje.

Rezervacije mogućnosti 1
Dostupno u svim paketima

Kategorije i lokacije resursa

Kategorija definira vrstu resursa. Tako možemo voditi kategorije koje se zakupljuju u jedinici polusata, sata ili dana. Za svaku kategoriju možemo definirati jedinične (pretpostavljene) cijene u kunama ili nekoj drugoj valuti.

Lokacija definira fizičku lokaciju resursa. Ona nam omogućava da resurse možemo jednostavno pretražiti po lokaciji. Također nam daje mogućnost da više različitih resursa u različitim kategorijama možemo pretražiti po lokaciji.

Rezervacije mogućnosti 2
Dostupno u svim paketima

Resursi

Resurs je jedinica koju vodimo u sustavu, dajemo ju na korištenje klijentima ili interno, unutar organizacije i za koju pratimo rezervacije (korištenje resursa).
Resurs definiramo imenom te mu pridružujemo kategoriju i lokaciju. Uz resurs vežemo rezervacije koje prikazuju njegovo zauzeće (korištenje).

Rezervacije mogućnosti 3
Dostupno u svim paketima

Rezervacije

Rezervacija predstavlja vremenski period korištenja resursa. U svakoj rezervaciji možemo definirati na koji se resurs odnosi (ili više resursa) te kada počinje i završava.
Status rezervacije može biti:
- U obradi
- Obrađena – neodobrena
- Obrađena - odobrena

Uz rezervaciju možemo povezati i rok za obradu kako bismo znali do kada moramo obraditi rezervaciju.
Svaku rezervaciju možemo kreirati kao ponavljajuću (na tjednoj, dvotjednoj ili mjesečnoj bazi) sa datumom isteka ponavljanja rezervacije.

Rezervacije mogućnosti 4
Dostupno u svim paketima

Cjenici

Kada definiramo kategoriju i jediničnu cijenu za korištenje resursa, ponekad je potrebno definirati posebne periode cijene korištenja resursa.
U praksi, dnevni resursi imaju drugačiju cijenu za određene periode u godini, možda i za određene dane u tjednima. Polusatni ili satni resursi često se cijene drugačije za određene periode u danu ili dane u tjednima.
Svako takvo prilagođeno pravilo sa drugačijom cijenom od pretpostavljene možemo jednostavno i brzo postaviti u sustavu.

Rezervacije mogućnosti 5
Dostupno u svim paketima

Tjedni pregled

Pregled svih resursa po tjednu pruža brz i pregledan uvid u zauzeće svih resursa. Jednostavna navigacija kroz tjedne u godini brzo daje odgovore na pitanja što je zauzeto i kada.
Sve prikazane rezervacije (obrađene i u obradi) možemo odmah otvoriti sa tjednog pregleda.
Klikom na dan – otvara nam se prikaz dnevnog zauzeća po resursima.

Rezervacije mogućnosti 6
Dostupno u svim paketima

Dnevni pregled

Dnevni pregled pruža uvid u raspored rezervacija po svim resursima u jednom danu. Jednostavan kalendar daje mogućnost brzog kretanja po danima, a resurse je moguće filtrirati po kategoriji i lokaciji.
Klikom na označeni period zakupa, možemo otvoriti rezervaciju, a klikom na prazan period automatski izrađujemo novu rezervaciju u odabranom periodu.

Rezervacije mogućnosti 7
Dostupno u svim paketima

Djelatnici i uloge djelatnika

Djelatnici predstavljaju korisnike aplikacije.
Administrator aplikacije im može davati/oduzimati pristup aplikaciji. Svakom djelatniku je moguće pridružiti ulogu u radu. Ta uloga definira njegova ograničenja u smislu pristupa određenim dijelovima aplikacije (npr. resursima, cjenicima, djelatnicima ili općim postavkama).
Na ovaj način možemo segmentirano upravljati korisnicima aplikacije na jasan i jednostavan način.

Rezervacije mogućnosti 8
Dostupno u svim paketima

Početna stranica

Statistika na početnoj stranici daje brzi uvid u aktualne rezervacije te zauzetosti resursa.

Izvještaji na početnoj strnanici:
- kalendar sa označenim danima koji prikazuju rezervacije,
- tjedni broj rezervacija po kategorijama resursa,
- zadnje rezervacije u sustavu,
- rezervacije kojima je istekao rok za obradu,
- rezervacije koje je potrebno ubrzo obraditi,
- broj resursa po kategorijama,
- resursi po lokacijama...

Relago aplikacije
Relago Dokumenti
Jednostavna fiskalizacija ne-gotovinskih računa