Pratite dugovanja i još mnogo više

Mogućnosti

Članstvo mogućnost 0

Članstvo - potpuno upravljanje, praćenje i pregled Vaših članova i dugovanja.

Potpuna kontrola nad Vašim članovimaŽelite brzo i jednostavno raditi sa dugovanjima članova, imati bolju komunikaciju sa članstvom i sve to u jednom sustavu?

Relago Članstvo Vam omogućava:
- potpuno praćenje i upravljanje članstvom i grupama
- brzu i jednostavnu izradu grupa te upisivanje članova
- ispis uplatnica sa članarinama - spremno za ispis na HUB3 virmane (tri na jednom A4 papiru) uz 2D bar kod, Vaš logotip te prikaz preostalog ukupnog duga po članu
- vođenje evidencije isteka liječničkih pregleda
- praćenje evidencije dolazaka
- automatsku izradu članarina po grupama i mjesecima uz odgovarajući poziv na broj za svakog člana i dugovanje
- slanje e-mail kampanja sa obavijestima po grupama ili na sve članove, slanje podsjetnika za plaćanje članovima sa dugom, slanje dugovanja kao poziv na plaćanje (uz 2D barkod u privitku), slanje kampanja svim voditeljima te slanje rođendanskih čestitki
- praćenje opreme i reversa te povrata reversa po članovima i odgovornim osobama
- upload (pohrana) dokumenata
- praćenje postignuća članova
- analizu plaćanja i dugovanja, te broja članova po grupama
- on-line upise i roditeljski portal
- značajne uštede vremena i novaca pri radu.

Najvažniji razlozi radi kojih korisnici odabiru Relago Članstvo:
- jednostavno i pregledno praćenje plaćanja,
- od zaduživanja članova do ispisa uplatnica sa 2D barkodom, Vašim logotipom i preostalim iznosom duga - u samo nekoliko sekundi,
- slanje dugovanja putem e-maila sa 2D barkodom,
- praćenje plaćanja učitavanjem bankovnog izvoda,
- mogućnost jednostavnog informiranja članova (npr. izmjene rasporeda održavanja),
- pristupačne cijene paketa,
- mogućnost rada više korisnika,
- pregled statistike na jednom mjestu,
- jednostavnost korištenja (nakon prvih nekoliko upisanih članova već ćete stručno baratati aplikacijom),
- lakoća pristupa putem bilo kojeg računala sa pristupom internetu

Pregled ostalih mogućnosti možete odabrati na lijevom popisu ili možete nastaviti pregled klikom na gumb "Nastavi" dolje.

Članstvo mogućnost 1
Dostupno u svim paketima

Članovi - osnova aplikacije

Aplikacija omogućava brzi unos članova sa svim potrebnim podacima. Svakog člana je moguće upisati u jednu ili više grupa.

Više povezanih članova je moguće povezati u grupu (npr. kućanstvo) - vrlo korisno za grupiranje i naplatu članarina.

Prilikom upisa člana u grupu možemo mu dodijeliti i mjesečnu članarinu koju će plaćati (može se razlikovati za svakog člana zasebno), a član može biti i bez plaćanja članarine. Također, članu je moguće postaviti izuzeće od plaćanja članarine do određenog datuma ili na neodređeno.

Za svakog člana možemo pratiti i datum zadnje izvršenog liječničkog pregleda, a aplikacija upozorava kod približavanja datuma isteka valjanosti liječničkog pregleda.

Sa pregleda grupa je jednostavno brzo upisati ili ispisati više članova odjednom, time se skraćuje vrijeme potrebno za administraciju upisa/ispisa/promjena grupa.

Članstvo mogućnost 2
Dostupno u svim paketima

Grupe - tečajevi, skupine, smjerovi...

Grupe okupljaju Vaše članove u cjeline koje mogu predstavljati Vaše tečajeve, smjerove, sekcije, ili bilo kakve organizacijske skupine.

Definirajte upisnine i članarine po grupama kako biste lakše pratili novčane obaveze Vaših članova.
Svakoj je grupi moguće pridružiti voditelja.

Članstvo mogućnost 3
Dostupno u svim paketima

Ispis uplatnica sa 2D barkodom

Izradite HUB 3 virmane/uplatnice za Vaše članarine, ispišite ih, podijelite članovima te pratite plaćanja. Uplatnice sadržavaju:
- informacije o Vašem članu kao i odgovarajući i jedinstveni poziv na broj za konkretno dugovanje člana,
- 2D barkod za jednostavno i brzo (a i jeftinije) plaćanje dugovanja,
- datum dospijeća dugovanja,
- informaciju o preostalom dugu člana i
- Vaš logotip...

Uplatnice je moguće preuzeti u obliku pdf dokumenta pripremljenog za ispis na nalog za plaćanje - uplatnicu/virman (3 komada na A4 papiru).

Također, za Vaš pisač je unutar aplikacije moguće podesiti margine kako bi svi iznosi i podaci lijepo "sjeli" u odgovarajuću kućicu.

Na pregledu dugovanja možete ispisati jedno ili više zasebnih dugovanja na uplatnice.

U aplikaciji možete printati i "prazne" uplatnice koji sadrže Vaše podatke (broj računa, podaci o primatelju i dr.), a ostale podatke možete nadopisati rukom.

Umjesto ispisa (ili uz ispis) sva dugovanja možete i poslati korisnicima putem e-mail kampanje. Mail sadrži informacije za plaćanje članarine uz sliku 2D barkoda u privitku (za brzo skeniranje).

Ukoliko želite, umjesto imena člana možete upisati i podatke o platitelju (npr. roditelju) koji će se prikazivati na uplatnicama i računima.

Članstvo mogućnost 4
Dostupno u svim paketima

Upisnice, potvrde, opomene...

Ukoliko ste upisali sve podatke o članu, moguće je isprintati Upisnicu sa popunjenim podacima za člana kojeg se upisuje.

Članstvo dopušta i izradu praznih (bjanko) upisnica koje prikazuju Vaše podatke i logotip, te napomene ili članke na koje član pristaje potpisom.

Sa pregleda članova jednostavno je izraditi i preuzeti potvrde. Te potvrde sadrže Vaš logotip i podatke u zaglavlju, a moguće je izraditi više predložaka, po namjenama za koje se potvrde izdaju.
Najčešće se kreiraju potvrde o pohađanju, opomene o dugovanju, diplome, svjedodžbe, Ugovori...
Te potvrde je moguće preuzeti i grupno, za cijelu grupu ako nam ih više treba odjednom.

Potvrde je moguće ispisati i bez zaglavlja za ispis na memorandum, a moguće je dodati i tekst u podnožje dokumenta o Vašoj organizaciji.

Članstvo mogućnost 5
Dostupno u svim paketima

Članarine - dugovanja Vaših članova

Pratite dugovanja i plaćanja Vaših članova na jednom mjestu. Kreirajte članarine automatski pri upisu, mjesečno ili ručno.

Kroz automatsku izradu mjesečnih članarina, jednostavno odaberite sve grupe i mjesec za koji kreirate članarine - sve članarine se automatski kreiraju - za njih ispišite virmane (HUB3 uplatnice uz 2D barkod).

U slučaju da za odabrani period već postoje dugovanja, sustav će prikazati upozorenje.

Po članarinama je moguće pratiti i plaćanja, a to posebno olakšava i mogućnost filtriranja dugovanja po mjesecima te statusu plaćeno/neplaćeno.

U sustav je moguće učitati i izvode sa banke te uplate iz tog izvoda povezati sa dugovanjima, čime se dobiva na točnosti i pouzdanosti rada u aplikaciji.

Osim pojedinačne promjene aplikacija dopušta i rad sa više dugovanja:
- brisanje dugovanja za člana
- brisanje dugovanja za period
- brisanje dugovanja za grupu u periodu
- promjenu dugovanja za period, po grupi (povećanje ili smanjenje za fiksni iznos ili za postotak, postavljanje na određeni iznos)
- izradu jednokratnih dugovanja.

Članstvo mogućnost 6
Dostupno u paketu Po mjeri

Računi po članarinama

Ukoliko želite, po kreiranim dugovanjima možete izrađivati i Račune.

Dvije su opcije u sustavu:
1. Izrada računa uz uplatnice
2. Izrada računa u aplikaciji Računi

U prvoj opciji aplikacija kreira uplatnice za ispis na donjoj trećini A4 papira (za otrgnuti, spremno za plaćanje). Na gornje dvije trećine je račun za tog člana sa svim potrebnim elementima.

Druga opcija podrazumijeva da pratite plaćanja dugovanja u aplikaciji Članstvo.
Čim označite dugovanje plaćenim u aplikaciji Članstvo (ručno ili učitanim izvodom) u aplikaciji Računi se automatski kreira račun po toj plaćenoj uplati. Taj račun možete odmah preuzeti, poslati ga članu jednim klikom iz Računa itd...

Na vama je da odaberete treba li Vam ova opcija (i koja). Obje se dodatno naplaćuju obzirom da su dio paketa Po mjeri.

Članstvo mogućnost 7
Dostupno u svim paketima

Evidencija dolazaka/prisutnosti

Za sve grupe moguće je napraviti termine dolazaka i po njima unijeti prisutnost člana.
Unos prisutstva člana posebno je prilagođena za unos sa prijenosnih uređaja kako biste evidenciju unjeli sa terena.

Kompletnu statistiku dolazaka moguće je preuzeti u posebnom izvještaju koji prikazuje i postotak dolazaka člana u mjesecu i postotak dolaznosti po terminima.

Članstvo mogućnost 13
Dostupno u svim paketima

Korisnički/roditeljski portal

Korisnički/roditeljski portal je mjesto gdje svi članovi upisani u aplikaciju Članstvo mogu pristupiti i pregledati podatke koje ste unijeli u aplikaciji.
Od bitnijih podataka korisnici/roditelji mogu tamo vidjeti i:
- osnovne podatke upisane u aplikaciji,
- prikaz trenutačnog dugovanja (i podatke za plaćanje neplaćenih dugovanja + 2D barkod za brzo i jednostavno plaćanje putem Internet bankarstva),
- ukoliko imate tu mogućnost i račune za dugovanja,
- zaduženu opremu na reversima,
- uploadane dokumente,
- unesene evidencije dolazaka (prisutnosti).

Također, na tom mjestu član može i kontaktirati administratora aplikacije putem email poruke.

Članstvo mogućnost 13
Dostupno u svim paketima

On-line upisi

Svi korisnici aplikacije mogu svojim potencijalnim članovima pojednostaviti upise.
Online upisi je web stranica gdje član može ispuniti formu za upis i postati Vaš član.
Forma za upis je prilagodljiva u potpunosti, možete odabrati željena polja, obavezna polja, staviti napomene prije ispunjavanja, grupe u koje se članovi mogu upisati, čak staviti i Vaše uvjete korištenja.

Svi unosi u online upise Vama su na pregled u aplikaciji gdje ih možete prebaciti u članove u aplikaciji ili odbiti.

Kao posebnu pogodnost link (poveznicu) na Vaše online upise možete preuzeti u formi QR koda čitljivog svim mobitelima koji možete preuzeti i staviti na npr. ulaz u Vaše prostorije ili na društvenim mrežama.

Članstvo mogućnost 8
Dostupno u svim paketima

Dodatni podaci o članovima

Ukoliko želite u aplikaciji voditi i dodatne informacije o članovima u strukturiranim poljima, možete koristiti dodatne podatke.

Oni pružaju mogućnost vlastitog definiranja dodatnih podataka koje možete unositi i pohranjivati vezano uz Vaše članove.
Također, postoje i predefinirani setovi podataka koje možete preuzeti i koristiti za unos dodatnih podataka o članovima.

Članstvo mogućnost 9
Dostupno u paketu Po mjeri

Uloge i ovlaštenja pristupa

U paketu Po mjeri je moguće podesiti različite uloge pristupa do aplikacije.

Npr. određenim korisnicima unutar organizacije je moguće omogućiti pristup samo do grupe u kojoj su postavljeni za voditelje i to samo do npr. evidencije dolazaka.
Drugoj grupi korisnika možete omogućiti pristup u aplikaciju samo do bankovnih izvoda i dugovanja.
Trećoj grupi korisnika možete postaviti da mogu pristupati svim članovima u sustavu no da ih ne mogu brisati niti pregledavati dugovanja.

U isto vrijeme administratori aplikacije mogu npr. preuzimati izvještaje, vide sve podatke, mogu mijenjati podatke i brisati sve unose u aplikaciji...

Na ovaj način osiguravamo željeni set aktivnosti korisnika u točno određenom rasponu mogućnosti.

Članstvo mogućnost 10
Dostupno u svim paketima

Oprema i reversi

Aplikacija omogućava praćenje stanja opreme na skladištu (osnovne opreme i sitnog inventara).
Za svaki tip opreme možemo odrediti tko je odgovorna osoba za tu opremu, voditi opremu po kategorijama i lokacijama te izdavati opremu na reverse.

Revers je dokument kojim se odgovornoj osobi (članu, voditelju ili korisniku aplikacije) na korištenje daje oprema.
Po reversu možemo pratiti datum predviđenog povrata opreme a, u konačnici, kreirati i povrat reversa kojim tu opremu odgovorna osoba vraća u sustav.

Članstvo mogućnost 11
Dostupno u svim paketima

Pohrana dokumenata

Pohrana (upload) dokumenata omogućava spremanje važnih dokumenata u aplikaciji.

Dokumente je moguće povezati uz članove (ili ne), te ih dodatno kategorizirati po želji.
Sve dokumente je kasnije moguće i preuzeti iz aplikacije.
Uploadom za člana možemo odabrati radi li se o slici člana ili o dokumentu povezanom uz člana (upisnica, pristupnica, potvrde, sken važnih dokumenata...).

Članstvo mogućnost 12
Dostupno u svim paketima

Postignuća

U aplikaciji možete uz svakoga člana vezati postignuće koje je taj član dosegnuo na određeni dan.
Sva postignuća je moguće i kategorizirati te kreirati (osim opisnih postignuća) i postignuća koja se definiraju po predefiniranim vrijednostima.
U praksi to znači da možete napraviti dostignuće točno određene kategorije koje za koje pak možete odabrati unaprijed definirane vrijednosti.

Sva postignuća možete pretraživati po članovima, datumima ostvarivanja postignuća ili po kategorijama (naravno i preuzimati među izvještajima).

Članstvo mogućnost 13
Dostupno u svim paketima

E-mail kampanje

Komunikacija sa Vašim članovima je brza, jednostavna i automatizirana - ako koristite Relago Članstvo.

U svaku kampanju možete upisati naslov i sadržaj te odabrati primatelje.
U aplikaciji postoje 4 tipa kampanja:
- općenite obavijesti za sve članove ili samo određene grupe (npr. novosti u poslovanju ili važan događaj možete poslati svim članovima, a promjene termina za određenu grupu - samo toj grupi)
- podsjetnici za plaćanja. Aplikacija prepoznaje članove koji imaju dugovanje i samo njima možete poslati podsjetnik za plaćanje dugovanja. Članovi bez duga neće biti uključeni u kampanju.
- slanje dugovanja u mailu. Umjesto da ispisujete uplatnice, možete sva dugovanja poslati članovima a u sadržaju maila se nalaze sve potrebne informacije za plaćanje uz 2D barkod u privitku za skeniranje.
- slanje kampanja na upisane voditelje u aplikaciji.

Za sve kampanje moguće je napraviti predefinirane predloške koje prilagođavate Vašim potrebama.
Također, svakom članu možete poslati i rođendansku čestitku izravno iz aplikacije.

Uz sve ovo, aplikacija koristi i napredan sustav praćenja odbijenih/neispravnih e-mail adresa na koje Vas odmah upozorava kako bi omogućila maksimalnu isporučivost mailova.

Članstvo mogućnost 15
Dostupno u svim paketima

Obavijesti članovima

Svaki voditelj članova je barem jednom bio u situaciji da mora podijeliti obavijesti članovima.
Relago Članstvo ima mogućnost izrade A4 dokumenta sa Vašim porukama u dvije kolone na jednom A4 listu.

Dovoljno je upisati:
- naslov obavijesti
- sadržaj obavijesti
- broj primjeraka i
- format ispisa (pdf ili excel).

Svaka obavijest dolazi sa predviđenim crtama za izrezivanje, a na jedan A4 papir obično stane oko 10-14 obavijesti (ovisno o količini teksta).

Članstvo mogućnost 16
Dostupno u svim paketima

Uvid u Vaše članstvo - na početnoj strani

Prilikom ulaska u aplikaciju, korisnik ima priliku vidjeti brzi pregled stanja članstva.

Na početnoj stranici se nalazi slijedeća statistika:
- kalendar sa označenim datumima rođendana upisanih članova - na klik na datum se otvara popis članova koji na taj dan imaju rođendan (te datum i godina rođenja)
- prikaz broja aktivnih grupa, članova i ukupnog dugovanja
- ukupno dugovanje po grupama (pie chart)
- broj članova po aktivnim grupama (pie chart)
- prikaz iskorištenosti paketa (broj upisanih članova)

Članstvo mogućnost 17
Dostupno u svim paketima

Izvještaji

Izvještaji daju uvid u stanje Relago Članstva. Moguće je preuzeti i ispisati slijedeće izvještaje:
- kartica člana sa svim informacijama o članu, upisima u grupe i dugovanjima,
- ispis članova grupe,
- ispis evidencije dolazaka po grupama za mjesec
- ispis unesene evidencije dolazaka u terminima
- ispis mjesečnih uplata po grupama
- ispis mjesečnih dugovanja po grupama
- ispis registra svih članova - knjiga članova
- ispis registra voditelja
- ispis svih neaktivnih članova
- ispis praznih uspisnica
- analitika dugovanja članova po grupama
- analitika dugovanja po grupama
- pregled datuma isteka valjanosti liječničkih pregleda po članovima
- popis postignuća
- pregled opreme i reversa po članovima
-
Svi izvještaji se mogu preuzeti u pdf i excel formatu.

Relago aplikacije
Relago Članstvo
Relago Dokumenti