Porezi i porezne stope

Datum: 7.6.2021.
Kategorija: Računi
  Racuni banner
Porezne stope od 25%, bez poreza i ostale 1


Svaka država, pa tako i naša, prihode stječe u obliku poreza, doprinosa, naknada, javnog duga i temeljem vlastitih državnih poduzeća. U svim državama porezi su najvažniji instrument prikupljanja prihoda, a ujedno i najizdašniji.

Porezne stope od 25%, bez poreza i ostale 2

Pojam i obilježja poreza

Skoro sve se može oporezivati pa tako osim temeljnih poreznih oblika, a to su porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak i porez na dobit (ili neki drugi oblik općeg poreza na promet proizvoda i usluga) u poreznim sustavima postoje i manje važni i izdašni porezi (ali o tome neki drugi put).

Sam porez na dodanu vrijednost (nadalje: PDV) je najrašireniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

PDV je indirektni porez, što znači da se ne prikuplja direktno od poreznih obveznika, već od krajnjih potrošača.

Porezne stope od 25%, bez poreza i ostale 3

Ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost

U Republici Hrvatskoj je prag za ulazak, odnosno izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost okolnost o kojoj mora voditi računa svaki mali porezni obveznik koji ima obvezu ili interes ući u sustav PDV-a (ili izaći iz istog).
Mali porezni obveznik pravna je osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom tj. fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini nije bila veća od 300.000,00 kuna (bez PDV-a).

Ulazak u sustav PDV-a ne mora nužno biti po sili Zakona, već može biti i dobrovoljan, odnosno na vlastiti zahtjev. Naime, poduzetnik koji donese takvu odluku može ući u sustav PDV-a i ako ne ostvari prag prometa od 300.000,00 kuna.

Za izlazak iz sustava PDV-a, kao i kod ulaska u sustav PDV, prag je isti.

Porezne stope od 25%, bez poreza i ostale 4

Što je porezna stopa i što označava?

Jedan od najbitnijih elementa oporezivanja sigurno je porezna stopa.
Jednostavno rečeno porezna stopa označava iznos poreznog tereta u odnosu na poreznu osnovicu, a na temelju porezne osnovice utvrđuje se i obračunava porezni iznos koji je porezni obveznik dužan platiti na ime podmirenja porezne obveze.
Porezna stopa utvrđuje se najčešće u postotku.

Koje su porezne stope poreza na dodanu vrijednost?

Po članku 38. Zakona o porezu na dodanu vrijednost:
- PDV se obračunava i plaća po stopi 25%.
- PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5% na isporuke dobara i usluga kao što su; kruh, mlijeko, određene vrste knjiga, određene vrste lijekova i sl..
PDV se obračunava i plaća i po sniženoj stopi od 13% na isporuke dobara i usluga kao što su; određene usluge smještaja, određene novine i časopise, jestiva ulja i masti, dječje sjedalice, pelene i dječja hrana i sl., isporuku ribe, mesa, povrća, voća, životinja, jaja te pripremanja i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta te usluge i povezana autorska prava umjetnika određenih organizacija.

Porezne stope od 25%, bez poreza i ostale 5

Tko ne iskazuje PDV na računima?

E, tu spadaju svi novi poslovni subjekti (i oni čiji ukupni zbroj računa u jednoj kalendarskoj godini ne prelazi 300000 kn) koji nisu u sustavu PDV-a, tj. oni ne smiju iskazivati PDV na računima – u protivnom ga moraju platiti. Više o toj temi i primjeri takvih slučajeva na blog postu od ranije.

Onaj koji nije u sustavu PDV-a - na svoju prodajnu cijenu ne zaračunava PDV.

Kako se primjenjuju porezne stope u Relago aplikaciji Računi?

U Relago aplikaciji Računi možemo definirati porezne stope. Za početak, za sve postoje najmanje dvije porezne stope u sustavu:
  a. 25%
  b. Bez poreza (0%)
Ukoliko je potrebno, korisnik može sam definirati i druge stope (npr. poput one od 13% ili 5%).

Pri definiranju svakog proizvoda je potrebno odrediti koja se porezna stopa primjenjuje na taj proizvod ili uslugu.
Kada spremimo taj proizvod ili uslugu, možemo ga koristiti na ponudama ili računima.
Porezna stopa koja se odnosi na taj proizvod je nepromjenjiva (donekle), kako smo ju ranije i definirali.

Znači, imamo osnovicu cijene proizvoda ili usluge i na taj iznos se obračunava porez.
Kod nas u Relagu – možete sve rečeno i isprobati u trajanju od 14 dana – besplatno! Računi banner
Relago arrowPovratak na popis Blog postova
Podijeli post
Relago Računi
Iz iste kategorije
Zadnji postovi
Pretplati me!

Klikom na gumb gore pristajem da me Relago kontaktira na uneseni email sa obavijestima o novim blog postovima.

Relago izdvojeni korisnici
Relago Članstvo