Dvojno iskazivanje cijena: dobrovoljno i obavezno

Datum: 13.6.2022.
Kategorija: Računi
  Racuni banner
Dvojno iskazivanje cijena: dobrovoljno i obavezno 1


Koliko stvari svaki dan radite koje baš morate? Vjerojatno jako puno. A koliko stvari radite da ih i ne morate? Pa sigurno manje od ovih koje morate. Upravo zato će i iskazivanje dvojnih cijena u kunama i eurima prvo biti dobrovoljno pa onda obavezno.

Sukladno našem ranije objavljenom kalendaru: kada Vijeće EU u srpnju odluči da uvodimo euro (spominje se 12.7.), od tada će se znati i fiksni tečaj koji će vrijediti do kraja 2023. (o čemu smo također već pisali) - od 12.7. se zna i tečaj: 7,53450.

Prije toga ne možemo baš stvari iskazivati dvojno, tj. u obje valute jer nemamo tečaj. Točnije, imamo svakodnevne kupovne, srednje i prodajne tečajeve ali to nije – to. Ovaj tečaj će biti jedan, ne njih više i koristiti ćemo ga skroz do kraja 2023. godine.

Dvojno iskazivanje cijena: dobrovoljno i obavezno 2

Dvojno iskazivanje cijena

Dvojno iskazivanje cijena znači da je uz glavnu cijenu iskazana i cijena u drugoj valuti.
Uz to je naveden i fiksni tečaj po kojem preračunavamo oba iznosa, i to sa svim decimalama.
Do kraja 2022., „glavna“ valuta su kune. Uz njih prikazujemo i iznose u eurima preračunate po tom fiksnom tečaju.
A 1.1.2023. prelazimo na eure pa je skroz do kraja 2023., „druga“ valuta: kuna.

Sam način na koji su dvojne cijene prikazane mora biti čitak, nedvosmislen i lako uočljiv.
Iznos koji množenjem kuna i fiksnog tečaja dobijemo u eurima, trebamo matematički ispravno i zaokružiti na dvije decimale tj. cente.

Na koga se odnosi dvojno iskazivanje cijena?

Dvojno iskazivanje cijena se prvenstveno odnosi na izravan odnos prema potrošačima (kažu u HNB-u; "na trgovce i na druge pružatelje usluga, uključujući restorane, kafiće, hotele, kozmetičke salone, banke i druge financijske institucije"), jer je cilj ovdje sve nas potrošače priviknuti na euro kao valutu i promjenu koja dolazi ali i jasno iskazati neki period vremena cijene u obje valute.
Samo iskazivanje se treba primjenjivati kod isticanja cijena na cjenicima, blagajnama, promotivnim materijalima i kod izdavanja računa i sl. za potrošače, no ne i prema drugim poslovnim subjektima (B2B) ili prema državi (B2G). Čak ako i tada želite iskazati cijene dvojno, to se primjenjuje samo na ukupne iznose na npr. ponudama i računima.

Tu ima i nekih iznimki gdje nije baš lako ili jeftino dvojno nešto iskazati pa to onda nije niti obaveza: npr. tržnice, štandovi, benzinski totemi, kod već ranije otisnutih cijena... Iznimki ima dosta.
A od kada se kreće sa tim dvojnim iskazivanjem cijena? Pa, tu ima nekoliko datuma.

Dvojno iskazivanje cijena: dobrovoljno i obavezno 3

Dobrovoljno iskazivanje dvojnih cijena

Prvo, u srpnju Vijeće EU odlučuje da idemo u euro, od tada se zna i tečaj a od onda možemo i preračunavati nešto. Dan nakon toga (recimo 13.7.2022. - od 12.7.je ovo i službeno) možemo objaviti naše cijene dvojno, i to dobrovoljno.
To znači da obaveze prikazivanja još nema ali mi to smijemo ako želimo: prikazati dvojno.
Sam način prikaza se ne bi trebao razlikovati u odnosu na period obaveznog dvojnog prikaza cijena, ali niti u odnosu kada će glavna valuta biti euro (ali će onda priča biti obratna, euro će biti „glavna“ a kune „druga“ valuta).
Od tada, ako želite, možete početi prikazivati cijene dobrovoljno dvojno, sve do jednog trenutka, kada to postaje obaveza.

Dvojno iskazivanje cijena: dobrovoljno i obavezno 4

Obavezno iskazivanje dvojnih cijena

5.9.2022. kreće obaveza dvojnog iskazivanja cijena.
Sve što smo gore naveli od tada je obaveza koja traje do 31.12.2023., znači još godinu i skoro 4 mjeseca, sa zamjenom valuta 1.1.2023.
Do tada bi već polako trebali naviknuti na iskazane cijene u euru te biti "u glavi" pripremljeniji na promjenu koja dolazi i znati što ona predstavlja. A promjena stvarno je značajna i velika.
Kratka napomena: Relago aplikacije su već spremne za uvođenje eura a sva zaokruživanja i ostalo su u aplikacije implementirana automatski, što znači da naši korisnici neće imati nikakvog posla oko ove cijele priče dvojnog prikazivanja valuta.
Samo postavite želite li prikazati automatsko dvojno iskazivanje cijena ili ne. Računi banner
Relago arrowPovratak na popis Blog postova
Podijeli post
Relago Računi
Iz iste kategorije
Zadnji postovi
Pretplati me!

Klikom na gumb gore pristajem da me Relago kontaktira na uneseni email sa obavijestima o novim blog postovima.

Relago izdvojeni korisnici
Relago Putni nalazi